БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ

„БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ“ Е ФИРМА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КАТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА И ДР. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СПЕЧЕЛИХМЕ ДОВЕРИЕТО НА ДЕСЕТКИ БЪЛГАРСКИ ОБЩИНИ, ЧАСТНИ ФИРМИ И ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЯМА ДА РАЗОЧАРОВАМЕ И ВАС!”

ЦВЕТА НАНЬОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Нашите услуги

БАКК работи в областта на устойчивото регионално и градско развитие, енергийната ефективност и жилищната политика, стратегическото планиране, финансовото управление и контрол.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДЕН ФОНД

БАКК извършва обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност, като установява нивото на потребление на енергия, определя специфичните възможности за намаляването му и препоръчва мерки за повишаване на енергийната ефективност.

ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

БАКК предлага финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове.

ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ, АНАЛИЗИ

БАКК предлага разработване на средносрочни и дългосрочни стратегически документи на местно, регионално и национално ниво.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

БАКК АД предоставя инженерно-технически, консултантски и юридически услуги, насочени към етажната собственост, включително за управление на интегрирания процес на обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

Инвеститорски контрол за обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в режим на етажна собственост е сред най-добре развитите консултански услуги на фирмата.  БАКК разполага с квалифициран експертен персонал и натрупан опит в цялостния процес по обновяване на сградите.

Консултантски услуги за жилищна политика

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор.

Нашият екип

Експертите на БАКК имат натрупан дългогодишен международен опит в български международни проекти както за публичния, така и за неправителствения и частния сектор.

Цвета Наньова

Изпълнителен директор

Маргарита Цанова

Член на УС, Мениджър „Финансово управление и контрол“

Ирена Пандова

Председател на Управителния съвет, юридически консултации и услуги

Васил Зарков

Мениджър-проекти за развитие

Нашите клиенти

Ние сме надежден и предпочитан партньор в проектите на държавни иституции, общини и частни фирми.

ул. “Добруджа” №1, офис 7, 1000 София, България

office@bacc-jsc.org

тел: 02/987 18 99