ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ 9А „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ ОТ НПВУ

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a “безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо повече – зле прикрит опит да се компрометират пазарните механизми. И ни боли от това.

От името на 12 НПО, бизнес организации и експерти, между които БГФМА и БАКК, вчера предложихме Декларация на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт; предлагаме я и на вас. Включва 12 препоръки, които трябва да станат реалност, ако искаме наистина да видим реформа, а не още от същото.

Съдържанието на декларацията може да видите тук.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ 9А „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ ОТ НПВУ
baccДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ 9А „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ ОТ НПВУ