Дългосрочната стратегия за обновяване на жилищния фонд до 2050 година вече е факт, правителството я одобри тази седмица

Дългосрочната стратегия за обновяване на жилищния фонд до 2050 година вече е факт, правителството я одобри тази седмица
baccДългосрочната стратегия за обновяване на жилищния фонд до 2050 година вече е факт, правителството я одобри тази седмица