Енергийната ефективност е много повече от стиропор и подмяна на прозорците

Неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти предлагат промени по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост

Енергийната ефективност е много повече от стиропор и подмяна на прозорците
baccЕнергийната ефективност е много повече от стиропор и подмяна на прозорците