Енергийната ефективност е сфера с приоритетно значение за БАКК, Цвета Наньова, Изп.директор на БАКК АД пред списание СТРОИТЕЛИ

Енергийната ефективност е сфера с приоритетно значение за БАКК, Цвета Наньова, Изп.директор на БАКК АД пред списание СТРОИТЕЛИ
baccЕнергийната ефективност е сфера с приоритетно значение за БАКК, Цвета Наньова, Изп.директор на БАКК АД пред списание СТРОИТЕЛИ