СТАНОВИЩЕ НА БГФМА ПО ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

СТАНОВИЩЕ НА БГФМА ПО ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
baccСТАНОВИЩЕ НА БГФМА ПО ПОСЛЕДНИЯ ВАРИАНТ НА ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ