14-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“

Цвета Наньова, Изпълнителен директор БАКК АД и член на УС на БГФМА, представи темата „Управление на процеса за обновяване на жилищния фонд“ в панела – Управление на жилищни имоти

14-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“
bacc14-ТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ“