ЕКИП

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ЗНАЯТ КАК! 

izpalnitelen irektor

  

 

Изпълнителен директор

 

 

Цвета Наньова е изпълнителен директор на „Българо-австрийска консултантска компания“ (БАКК) АД. Магистър по Международни икономически отношения (УНСС). Тя има дългогодишен професионален опит в областта на социалната политика, регионалното развитие, включително жилищната политика. Като главен консултант на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН и МРРБ реализира 50 проекта за енергийна ефективност в етажна собственост. Национален директор на проекта „Красива България” в периода 1998-2001 г. Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта в периода 2002-2003 г.

 


Ekip-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАКК разполага с екип от експерти – икономисти, финансисти, инженери, архитекти и специалисти по градско развитие с доказан опит в разработване и управление на проекти за:

Градско развитие

     - обновяване на публични зони и насърчаване на туризма
     - жилищно обновяване и саниране на сгради
     - интеграция на малцинства в контекста на интегрираното градско развитие
     - развитие на индустриални зони.


Управление на сгради в режим на етажна собственост, в т.ч.

     - регистрация в общината,
     - достъп до финансов ресурс,
     - саниране и подобряване на енергийната ефективност на дома и сградата;

Техническа помощ по програми с европейско финансиране

     - мониторинг,
     - разработване и проверка на системи за контрол,
     - текущи и последващи оценки на изпълнение и т.н.


Разработване на тръжни досиета по ЗОП

     - пълна техническа документация съгласно Закона за обществените поръчки (чл. 19, ал.2, т.8)
     - осигуряване на експерти, включени в списъка на Агенцията по обществените поръчки

Прилагане на подхода “Лидер”

     - сформиране на местни инициативни групи

     - разработване на стратегии за местно развитие .  

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb