ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Публикувана в Услуги

ИМАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ

 etazna sobstvenost

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

- Извършване на енергиен одит на сградата за подобряване на енергийните й характеристики и достигане на минимум клас "С" на енергопотребление.

- Издаване на енергиен сертификат на сградата.  

ПОДПОМАГАНЕ ПРОЦЕСА ПО СДРУЖАВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

- Юридически консултации по формиране на сдружения на етажната собственост;

- Посредничество  при взаимодействието на етажните собствености с централни и местни институции, експлоатационни дружества, търговски банки и др.;

- Изготвяне на планове за управление, проучвания, анализи и финансови разчети;

- Подкрепа за упражняване на инвеститорски контрол по време на СМР - обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност.

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb