РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

Публикувана в Услуги

РАБОТАТА ПО ПРОЕКТИ – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА!

razrabotvane proekti

Разработване на проектни предложения за кандидатстване за европейско финансиране:

     -Консултации по спецификата и изискванията на различните програми;

     -Консултации за оптимизиране на проектното предложение;

     -Попълване на проектна документация;

     -Съставяне на бюджет на проекта;

     -Изготвяне на техническа документация;

     -Tехническа подготовка на пакета от документи за кандидатстване.

Подкрепа за изпълнение, мониторинг и отчитане на проектите – управление на проекти на общини по Програма за развитие на селските райони

Подкрепа за изпълнение на проекти за енергийна ефективност в жилищния сектор – проектен мениджър за София

 

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb