ЗА КОМПАНИЯТА

С НАША ПОМОЩ ВАШИТЕ ПРОЕКТИ УСПЯВАТ!

Logo

Българо - австрийска консултантска компания АД е създадена през 2006 г. Оттогава насам компанията се утвърди като надежден и предпочитан партньор на редица държавни институции – министерства и агенции, десетки общини в България и частни фирми, чиито проекти реализирахме и продължаваме да реализираме успешно.

Устойчивото регионално и градско развитие, енергийната ефективност и жилищната политика са само някои от областите, в които Българо-австрийска консултантска компанияефективно прилага своите професионални компетентности. Експертите, с които фирмата разполага, имат натрупан дългогодишен опит в български и международни проекти. Дейностите по тези проекти са насочени приоритетно в подкрепа на социално-икономическото развитие, както за публичния, така и за неправителствения, и за частния сектор.

Днес с гордост можем да кажем, че всички проекти по европейски програми и структурни фондове, които сме разработили, са били одобрени от съответните оценяващи органи. Но това не е всичко. Защото нашата помощ за клиентите ни продължава и след одобрението на проекта и е свързана с неговото управление и успешно реализиране.

Професионалният ни опит е свързан с оперативните програми (ОП) по структурните фондове като ОП „Регионално развитие”, Програма за развитие на селските райони, ОП „Техническа помощ”, ОП „Конкурентоспособност” и др. Предоставяме услуги, които са в подкрепа на доброто управление на европейски фондове - разработване на процедури и наръчници и провеждане на мониторинг и верифициране на разходите по изпълнение.

Най-амбициозните средносрочни проекти, в чието управление участваме са:

„Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по ОП „Регионално развитие” с управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По него Българо-австрийска консултантска компания е проектен мениджър за град София.

Професионално управление на етажната собственост, изготвяне на технически паспорти и енергийни обследвания на сградите са сред високо ценените от клиентите ни услуги.

”Наблюдение и контрол на изпълнението на проекти по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г. с цел подобряване процеса на верификация на средствата за ефективно и качествено изпълнение на проектите”. БАКК АД е част от консорциума изпълняващ проверките на място за Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” на два района на планиране и за туристически атракции на територията на цялата страна.

Важна дейност за БАКК АД представлява стратегическото планиране. Фирмата и нейните експерти активно участваха и участват в процеса на планиране на всички нива – общинско, регионално и национално в настоящия планов период – 2007-2013 г. и понастоящем за следващия – 2013-2020 г.

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, публикуваме годишните финансови отчети на Дружества по Закона за задълженията и договорите, в които БАКК АД е водещ партньор.

insait_2013.pdf

konsultanti_za_monitoring_2013.pdf

Obnoven_dom_za_Sofia_2013.pdf

Obnoven_dom_za_Sofia_2014.pdf

 

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb