Въпроси и Отговори

answers-to-questions

Въпроси и Отговори 

 1. Каква е ролята на Българо-австрийска консултантска компания в този проект?

Българо-австрийска консултантска компания АД е част от консорциума „Проектен мениджър” за град София по проекта на МРРБ „Енергийно обновяване на българските домове”. В Консорциума участват още – Енергоефект ООД и Фондация „Местни инициативи за европейско развитие.

Нашият екип вече е реализирал обновяване на 50 сгради в 14 града в България по Демонстрационния проект на МРРБ и Програмата на ООН за развитие. От тези сгради 13 се намират в София, където над 250 домакинства се радват на уют, комфорт и много по-ниски сметки за отопление.

По-надолу ще наричаме компанията „Проектен мениджър”.

 1. Кой може да кандидатства?

Собствениците на апартаменти в могофамилни жилищни сгради с решение на общото събрание, постигнато с миимум 67% идеални части от общите части на сградата.

Сградата трябва да е минимум 3 етажа, 6 апартамента, поне 60% от нея да се ползва за жилищни нужди. Проектирането трябва да е започнало преди 26 април 1999 година.

Сградата може да е и блок/секция, стига да отговаря на изискванията да има самостоятелни ограждащи елементи и самостоятелен топлоизточник, в случай че се отоплява централно.

 1. Какви дейности се финансират?
 • Енергоспестяващи мерки: подмяна на дограма, топлинна изолация на стени, изолация на покрив, енергоспестяващо осветление в общи части и други мерки водещи до спестяване на енергия
 • Соларна система за гореща вода за битови нужди
 • Съпътстващи строително-ремонтни работи.
 1. Необходимо ли е 100 % съгласие на всички, живеещи в сградата?

За подаване на заявление за интерес за участие и търсене на подкрепа от Проектния мениджър (Българо-австрийска консултантска компания) е достатъчно съгласието на 67% идеални части от общите части. С помощта на проектния мениджър ще се търсят решения за останалите.

 1. Как се определя цената на санирането на сградата?

Проектният мениджър изготвя индикативен бюджет за ремонта на цялата сграда, разпределя сумата между собствениците на самостоятелни обекти на базата на законовоопределения принцип – съотношение на идеални части от общите части.

ВАЖНО! ИНДИКАТИВНИЯТ БЮДЖЕТ Е ТАВАНЪТ НА СУМАТА, КОЯТО СОБСТВЕНИЦИТЕ СЕ ОЧАКВА ДА ПЛАТЯТ. СУМАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОВИШИ. ОЧАКВА СЕ ДА СТАНЕ ПО-НИСКА, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ.

Индикативният бюджет се изготвя така, че да гарантира постигането на енергийни икономии в порядъка 40 до 60%.

Проектният мениджър за град София изготвя индикативните бюджети ползвайки опита на експертите успешно реализирали обновяването за енергийна ефективност на единствените 50 сгради по Демонстрационния проект на МРРБ/ПРООН.

 1. Какво включва индикативният бюджет:

Индикативният бюджет включва остойностяване на цялостния пакет енергоефективни мерки по сградата – общи части и подмяна дограма по апартаменти и всички необходими съпътстващи мерки: в т.ч: ремонт на покрив и стълбищна клетка, възстановяване мълниезащитна инсталация по покрива, подмяна на водосточни тръби и улуци и др., така че да се гарантират планираните спестявания на енергия от 40-60% и едновременно с това, да се повиши сигурността на обитаване.

 1. Каква е цената на 1 кв.м саниране?

Всеки проект е индивидуален!

Цената се определя при отчитане на всички изброени по-долу обстоятелства:

 1. Типа строителство: монолитно, панелно и т.н
 2. Състоянието на сградата
 3. Вече приложените индивидуални мерки за енергийна ефективност
 4. Обхвата на мерките, които следва да се приложат в конкретния случай

 

ВАЖНО! ЦЕНАТА НА 1 М2 САНИРАНЕ НЕ Е ПРОСТО ЦЕНА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА АПАРТАМЕНТА ВИ. ТЯ ВКЛЮЧВА ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ПО АПАРТАМЕНТИ И ОБЩИ ЧАСТИ, РЕМОНТ НА ПОКРИВА И НА СТЪЛБИЩНАТА КЛЕТКА, ВСЯКАКВИ НЕОБХОДИМИ СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ТОВА!

 1. Какво се случва, ако някой вече си е направил частично топлоизолация или си е сменил дограмата?

При изготвяне на индикативния бюджет се взима предвид всичко вече направено по сградата и то не се заплаща отново, а се приспада от общата сума.

 1. Как става плащането – еднократно или на части? Кога се очаква първият финансов принос на съседите?

Заплаща се на части, като дължимата сума в пълен размер следва да бъде събрана до момента на избор на строителна фирма за изпълнение на мерките .

Авансова сума от 500 лв. на собственик на самостоятелен обект в сградата се внася като гаранция за последващ безпричинен отказ на етапа на приемане на индивидуалните сметки по индикативния бюджет и кандидатстване за финансовата помощ До този момент от кандидатстващите не се изисква никакво заплащане.

 1. Има ли възможности за преференциално кредитиране на живеещите в сградата?

Да, участниците в проекта могат да получат кредит на 6.65% лихва от Фонд жилищно обновяване. http://fund.corpbank.bg/

Проектният мениджър за София предлага алтернативни решения за нискодоходните Ви съседи (в сътрудничество с нашите партньори): Хабитат България /Habitat for Humanity Bulgaria/ www.habitatbulgaria.org ще даде възможност на всяко българско домакинство, което не разполага с необходимите средства и не отговаря на изискванията за банково кредитиране, да участва в проекта. Хабитат България може да осигури допълнителни гаранции за предоставяне на финансиране за семейства с ниски доходи, подкрепени от етажната собственост, чрез своя партньор Микрофонд АД www.mikrofond.bg. Двете организации успешно финансираха домакинства, участвали в проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ/ПРООН, в периода 2008-2012г.

 1. Може ли да се кандидатства само за отделни дейности?

Не, защото при прилагане на индивидуални/частични мерки за енергийна ефективност по сградата не могат да се постигнат необходимите резултати и енергийни спестявания.

 1. Каква е първата стъпка, която трябва да се предприеме?

Да се прочете информацията за проекта на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.mrrb.government.bg/?lang=bg&do=ispa

Да се обърне за допълнителна информация и съдействие към Проектния мениджър (Българо-австрийска консултантска компания) ул. Генерал Паренсов 49, тел: 02/987 18 99.

 1. Кои са основните етапи на кандидатстване?

-          Подаване на Заявление за интерес и подкрепа (ЗИП) при Проектния мениджър

-          Одобряване на заявлението, оглед на сградата, изготвяне на индикативен бюджет за ремонта на сградата и индивидуални сметки за дължимите суми от всеки собственик

-          Приемане на бюджета и индивидуалните сметки, формиране на Сдружение на собствениците, събиране на авансова сума от 500 лв/собственик, кандидатстване за европейска финансова помощ

 1. Колко време отнема периодът на кандидатстване?

Индивидуално е, и зависи от времето за организиране на етажната собственост.

 1. За колко време се реализира санирането на сградата?

От три до пет месеца.

 1. Докога може да се кандидатства?

До изчерпване на финансовия ресурс, което е на принципа „първи дошъл - първи обслужен”. Ресурсът от европейски средства е в размер на 50 млн лева за 36 български града и се очаква да стигне за около 200 сгради.

ВАЖНО! В СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД, КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЛЕД 2013 г., ЕС ЩЕ ФИНАНСИРА ПО-МАЛКО ОТ 50 НА СТО ОТ СТОЙНОСТТА НА ЕНЕРГОРЕМОНТА. ЗАТОВА ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ПО-ДОБРАТА ВЪЗМОЖНОСТ СЕГА!

 1. Задължително ли е да ползваме услугите на Проектния мениджър?

Не е задължително, но е добре да знаете, че БЕЗ ВИЕ ДА ЗАПЛАЩАТЕ ще получите услугите на висококвалифициран екип от експерти:

-          Цялата необходима информация за условията, ползите и изискванията към вас.

-          Помощ при подготовката на документите за кандидатстване за европейската финансова помощ.

-          Участие в организирани срещи и събрания на етажната ви собственост.

-          Помощ за мотивиране на вашите съседи, за постигане на необходимото съгласие и за решаване на възникнали проблеми.

-          Съдействие за достъп до нисколихвени кредити от Фонд жилищно обновяване и други алтернативни решения за съ-финансиране.

-          Алтернативни решения за нискодоходните Ви съседи, както е посочено по-горе в текста

 

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb