Консултантски услуги по изпълнение на ,,Национална програма за енергийна ефективност"

БАКК АД има сключени договори с общини и районни общински администрации в София за предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението на  Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради:

 

Обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

 ee

По Договори с Общини:

- Асеновград;

- Благоевград;

- Габрово;

- Казанлък;

- Пазарджик;

- Плевен; 

- Перник;

- Пловдив;

- Нова Загора;

- Севлиево. 

 

 

Участие в информационни срещи с домоуправители за разясняване на условията на програмата:

 p1

 p2

p3

p4

 По Договори с районни администрации към Столична община:

- Младост;

- Илинден;

- Слатина. 

Консултации и услуги свързани с подпомагане регистрация на Сдружения на собствениците (СС) и решаване на специфични казуси.

 

Консултации за целите на избор от страна на общината на вида обществени поръчки, подготовка на тръжните документации за техническо и енергийно обследване, проектиране и СМР, предоставяне на външни експерти за оценителните комисии.

Обучение на персонала на съответната администрация във връзка с изпълнението на програмата.  

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb