ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ Избрана

Публикувана в Услуги

ПАРТНЬОРСТВОТО С НАС ВИНАГИ Е УСПЕШНО!

BlobServlet

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

„Българо-австрийска консултантска компания” е специализирана в разработване на методологии, указания и процедури за управление на процеси и ресурси.

Компанията предоставя услуги на управленчески структури (Управляващи органи, Сертифициращ орган) в управление на Структурни фондове за подобряване степента на усвояване на средствата в областта на регионалното развитие – мониторинг и проверки на място.

Фирмата е специализирана в подготовка на тръжна документация по Закона за обществени поръчки.

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb