ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ

 

ОБНОВЕТЕ ДОМА СИ СЪС 100% БЕЗВЪЗМЕЗНО ФИНАНСИРАНЕ!

БАКК АД http://www.bacc-bg.org  е една от малкото фирми в страната с опит в сектора на енергийната ефективност в жилищни сгради.

В качеството си на Проектен мениджър на София по проекта на МРР «Енергийно обновяване на българските домове» успешно организира участието на над 100 етажни собствености.http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=5

През 2012 година БАКК АД бе избрана по ЗОП и изготви методологията за изпълнение на действащия проект с европейско финансиране. Същата методология се използва сега за изпълнение на Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Екипът на фирмата изпълни проект  „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН и МРРБ реализирал енергийна ефективност в 50 сгради в режим на етажна собственост на територията на 14 града. http://www.mrrb.government.bg/files/good_practices_brochure.pdf

Понастоящем, по силата на договорни отношения,  фирмата предоставя консултантски услуги на общини в страната и районни общински администрации в София, свързани с изпълнението на  Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради:

Юридически и организационно-административни консултации и услуги свързани с подпомагане регистрация на Сдружения на собствениците (СС) и следваща комуникация за целите на:

  • решаване на специфични казуси на етажната собственост в контекста на Закона за управление на етажната собственост, в т.ч. свързани със  собственици на необитаеми апартаменти, несъгласни собственици, стопански обекти във връзка с прилагането на допустима държавна помощ,  изчисляване/преизчисляване на идеалните части от общите части на сградата, респективно уточняване дела на собственост в общите части на всеки един собственик и т.н.
  • Обезпечаване приемането на законосъобразни решения относно пакета от енергоефективни мерки, вкл. интервенции в общи части и по отделни сгради в рамките нажилищната група от блок секции
  • Уточняване на съответствието на изготвените технически и енергийни обследвания със съществуващото състояние, съответствие на инвестиционните проекти с приетите от СС мерки и др.
  • Обучения на персонала на общинската администрация/екипа за изпълнение на горе-посочените дейности.

Консултации за целите на избор от страна на общината на вида обществени поръчки, подготовка на тръжните документации за техническо и енергийно обследване, проектиране и СМР, предоставяне на външни експерти за оценителните комисии (при необходимост).

Подкрепа за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнението на СМР. (предвид спецификата на задачата: извършване на подобрения на имоти, чужда собственост).

 

МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ТОВА И ЗА ВАС!

За контакти:

тел. 02/987 18 99;  02/988 80 83,

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

www.bacc-bg.org

За допълнителна информация използвайте връзките по-долу:

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb