СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

Публикувана в Услуги

ПОДКРЕПЯМЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ!

strategy_plannig

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ

 БАКК АД и експертите му имат опит в разработване и оценки на стратегически документи на различни нива:

 -Общински планове и актуализации

 -Междуобщински стратегии за развитие

 -Разработване на стратегии по подхода „Лидер“

 -Разработване на Регионални планове за развитие

 -Оценки на оперативни програми

 

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb