Референции

Атанас Атанасов, Домоуправител на обновена сграда

Искам да изкажа от името на всички собственици на етажна собственост на ул. „Проф. Джовани Горини” №2 благодарност на Вашия екип и на работната група на изпълнителя на СМР за Вашата съпричастност и висок професионализъм при реализирането на проекта „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”.