Референции

Инж. Кирил Станчев, Кмет на община Бобов дол

„Българо-австрийска консултантска компания“, изпълни договор, възложен от община Бобовдол с предмет „Провеждане на последваща оценка на общинския план за развитие на община Бобов дол 2007-2013 г.; провеждане на предварителна оценка на общински план за развитие 2014-2020 г.“

Община Бобов дол 03-2014