Референции

Милко Младенов, Кмет на СО Район „Люлин“

„Българо-австрийска консултантска компания“ изготви и представи Междинен и Окончателен доклад за изпълнението на строително-ремонтни дейности за енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда с адрес: София, ж.к. Люлин 6, бл. 604 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Договорът бе изпълнен качествено и в срок.

Инвеститорски контрол р-н Люлин