Референции

Наталия Стоянова, Кмет на район „Слатина“

БАКК АД изпълни инвеститорски контрол по време  на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 33. Дружеството изпълни всички договорени работи професионално, с високо качество, при стриктно спазване на договорения срок и всички нормативни изисквания.

Референция р-н "Слатина"