Референции

Петър Данчев, Кмет на Община Криводол

„Българо-австрийска консултантска компания“ извърши Обследване за енергийна ефективност на сградата на общинска администрация, гр. Криводол и издаде сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация по  ЗЕЕ.

Референция община "Криводол" 2018