Инвеститорски контрол за обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност

Подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в режим на етажна собственост е сред най-добре развитите консултански услуги на фирмата.  БАКК разполага с квалифициран експертен персонал и натрупан опит в цялостния процес по обновяване на сградите: БАКК предлага инженерно –технически подготвителни дейности – изготвяне на технически паспорт на сградата, обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически проект на обновителните дейности и финансово – икономически разчети за необходимана инвестиция за обновяване на сградата като цяло и по компоненти (ремонт на покрив, пакетиране на сградата с топлоизолация, смяна на дограма, подмяна на амортизирани вътрешни тръбни инсталации, , смяна на вертикални с хоризонтални щрангове, ремонт на стълбищна клетка и прилежащи на сградата пространства, внедряване на възобновяеми енергийни източници и др.

Това я поставя в челните места по компетентност и натрупан опит сред фирмите в България в упражняване на инвеститорски контрол (от страна собствениците на сгради в режим на етажна собственост) при обновяване на сгради със собствени и публични средства и със смесено финансиране.

Проект  „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. – упражняване на инвеститорски контрол като част от дейност по подпомагане на сдруженията на собствениците в процеса по изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на над 50 сгради на територията на София.

В периода 2017 – 2019 г. БАКК АД е сключила 6 договори (след процедура по ЗОП) с районните администрации на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище,  за упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община.

baccИнвеститорски контрол за обновяване на жилищни сгради за енергийна ефективност