Становище на БАКЕП по Програмата за Енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)

България е обещала 85% от спестяванията на въглеродни емисии от сградния фонд за периода до 2030 година да дойдат от подобрена енергийна ефективност на жилищни сгради. За да се случи това, трябва поне 26 хиляди сгради (еднофамилни и многофамилни) да бъдат обновени. Същевременно, предлаганата Програма за енергийна ефективност насочва целия финансов ресурс за обновяване на…