На заключителна конференция по проект SHEERenov бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“

В очакване рестарта на програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, на заключителна конференция по проект SHEERenov, беше представен нов модел на взаимодействие между администрация, собствениците и бизнеса в подкрепа на гражданите и в отговор на предизвикателството с променените условия спрямо предишната Програма. Новият модел, разработен…