Становище по Проект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост

Българо-австрийска консултантска компания в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Хабитат България внесе становище по Проекта за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост. Преди всичко, изразяваме нашата подкрепа за предложението на ЗИД на ЗУЕС. Въпреки че, считаме предлаганите изменения и допълнения за недостатъчни, вярваме, че са стъпка в правилна посока…

Интересът към програмите за енергийна ефективност е голям – интервю на Цвета Наньова в новия брой на Фасилитис

Цвета Наньова е изпълнителен директор на „Българо-австрийска консултантска компания“ АД. БАКК АД е сред малкото фирми в България, предоставящи услуги за подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради – най-мащабната дейност в сферата на жилищната политика в България. Г-жа Наньова е консултант по жилищна политика и енергийна ефективност, с дългогодишен международен опит в региона,…