На пресконференция в Столична община Цвета Наньова представи нов модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ по европейския проект SHEERenov за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор.