Енергийно ефективното обновяване на жилищни сгради има нужда от нов модел

Предвижда се да бъдат обновени 3.688 млн. кв. метра РЗП жилищна площ, което означава 1000 – 1500 сгради. При нуждаещи се повече от 54 хил. сгради. Една програма, изцяло финансирана и администрирана от публичните власти, не може да отговори адекватно на стратегическите нужди от обновяване. При нов модел могат да се привлекат собствениците като съинвеститори,…

71% от българите биха участвали в програма за саниране, която изисква съфинансиране

71 % от българите биха участвали в програма за енергийно обновяване на жилищата, която изисква съфинансиране от собствениците им и са убедени в ползите от цялостното саниране на сградите. Това съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Боряна Димитрова, управител на „Алфа Рисърч“, при представянето на резултатите от проведени проучвания за възобновяване на прекъснатия…

Обучителни програми за професионално управление на процеса на енергийно-ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Стартираха обучителните дейности по проект SHEERenov. На 27 и 28 април 2022г. в гр. София се проведе първия цикъл обучения, предвиден за бъдещи обучители. Екип от експерти на българските партньори (Българска фасилити мениджмънт асоциация/БГФМА, Българо-австрийска консултантска компания АД/ БАКК АД, Клийнтех България ООД, Столична община, Министерство на регионалното развитие и благоустройство/МРРБ) с компетенции в различните…

Проект SHEERenov

Подготовка на 54 етажни собствености за кандидатстване за публично финансиране за енерго-ефективно обновяване в това число: • Подпомагане процеса на вземане на информирани решения чрез предоставяне на данни и информация за ползите от сградното обновяване, необходимите стъпки в рамките на процеса; трудности от техническо естество по реализирането на процеса; • Уточняване на необходимите енергоспестяващи мерки…

Извършване на консултантски услуги за Банката за развитие на Съвета на Европа

БАКК АД бе избрана от БРСЕ да извърши независима оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване и постигане на по-устойчиви резултати (по подобни програми) от социална, икономическа и екологическа гледна точка. Одитираните проекти…

Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“

Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите, извършени от българските бенефициенти на територията на областите Видин, Русе, В. Търново, Враца, Монтана, Плевен, Силистра и Добрич по програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРЕГ V-А България-Румъния“ Реализираните дейности в обхвата на първо ниво на контрол са: Проверка на съответствието на реализираните по проектите дейности с принципите за…

Оперативна програма „Регионално развитие“

Извършване на проверки на място на територията на 3 района на планиране /СЗР, ЮЦР и ЮЗР/ по Оперативна програма „Регионално развитие“ Проверките са свързани с ново строителство, ремонт, реконструкция, повишаване на ЕЕ на сградите, както и ремонт и рехабилитация на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура на територията на страната, и включват: ◦ Проверка…

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания

Контролни одити за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност: • СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица • Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас • СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново • Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново • Читалище „Просвета“, с.…