Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради.

В рамките на архитектурно-строителната седмица по инициатива на
Коалиция „Да обновим България“ (Renovate Bulgaria) в партньорство с ЦЕНТЪР ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ към Столична община
Бе организирана среща със собственици от сгради, управлявани в режим на етажна собственост за дискусия на тема „Енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Задачите на етажната собственост – мисия (не)възможна.

В събитието се включиха експерти и представители на организации, с експертиза и опит в процеса на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Собственици от многофамилни жилищни сгради, проявяващи интерес за участие в  откритата процедура  BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – етап I и етап II споделиха  проблемите с които се сблъскват в подготовката по кандидатстване.  Обсъдени бяха начини за решаване  и възможности  за оптимизиране на процеса. Тук може да се запознаете с презентацията от събитието.