Финансово-икономически разчети за обновяването и разпределение на финансите между собствениците дава информация, в достатъчен технически и финансов детайл, за взимане на решение за енергийно обновяване от етажната собственост.

Информацията включва
1) приложимите пакети от енергоспестяващи мерки и необходими съпътстващи СМР, други мерки;
2) остойностяването им по окрупнени показатели;
3) дялове на собствениците и индикативно техния паричен еквивалент, за пристъпване към дейностите по определяне на кредитоспособност и начин на финансиране, включително за социално уязвими собственици.

Приложими пакети от енергоспестяващи мерки и необходими съпътстващи СМР, и други мерки. Остойностяване

Разпределение на инвестицията между собствениците, съгласно разпоредбите на ЗУЕС

За повече информация, изпратете запитване или се свържете с нас.