Услугата предоставя на етажната собственост достъп до информационната ни мрежа и канали за:

Мислили ли сте какви биха били потенциалните ползи от енергийното обновяване на сградата?

Сметките за енергия намаляват значително: в сградата се крие огромен потенциал за пестене на енергия! Енергийните нужди на сгради без изолация могат да бъдат намалени с поне 30% с помощта на добре обмислени мерки.

Повишава се нивото на комфорт и сигурност: пропускаща дограма, студени стени, трудно затопляеми имоти през зимата, съответно наличие на прегряване вследствие на високи летни температури, шум, който влиза отвън. В определени случаи обитателите се сблъскват и с проблема с мухъл или влага. Подмяната на остарели отоплителни уреди също е важна от гледна точка на безопасността. С прилагането на подходящи енергоспестяващи мерки т.е. с регулиране на отоплението или вентилацията, подмяна на отоплението или изолация на покрива и стените, подобни проблеми могат да бъдат преодолени.
Повишаване на стойността на имота: пазарната стойност на модерните жилища с по-ниски разходи за енергия е по-висока. Така обновяването се явява инвестиция, а не разход Нещо повече, подобрението на енергийните характеристики води до увеличаване на полезния живот на имота, тъй като с изолацията структурните елементи на сградата биват защитени от екстремни температурни въздействия.
Подобрен външен вид: с обновената фасада сградата е по-хубава и повишава самочувствието и удоволствието от обитаването.
Добро за климата, добро за околната среда: по-малката консумация на енергия, води до по-малко отделяне на CO2, основният газ, отговорен за изменението на климата, следователно такава инвестиция е изгодна не само за нас, но и за околната среда. Освен това намаленият разход на гориво може да подобри качеството на градския въздух.

Механизъм за възстановяване и устойчивост
Програма за развитие на регионите
Програма за развитие на селските райони
Инвестиционна подкрепа от ЕС за възстановяване (InvestEU)
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
Други пазарно-ориентирани финансови инициативи