Услугата включва представителство на етажната собственост пред:

  • органите на местната власт във връзка с осигуряване на необходимата първична техническа документация (ако същата не се съхранява от етажната собственост), необходима за енергийно и техническо обследвания;
  • експлоатационните дружества във връзка с получаването на данни за енергопотреблението, необходими за енергийното обследване;
  • финансови институции във връзка с подготовка и подаване на документи за колективен кредит;
  • социални институции/ органи на местната власт във връзка с осигуряване на достъп до целева финансова помощ за социално учзвимите домакинства;
  • и други правни субекти, в т.ч. по повод изпълнителни искове към неизрядни собственици.

Решенията са ваши, организацията и изпълнението са от нас