На 28 март, след няколкократни удължавания на крайния срок, приключи кандидатстването по втория етап, осигуряващ 80% грантова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той беше обявен като преход от 100% безвъзмездна финансова помощ към „устойчив модел с привличане на собственици, бизнес и местни власти“.
Резултатите, за съжаление, са скромни: от цялата страна са подадени 307 проектни предложения на стойност от едва 152 млн. лева при налични по програмата 350 млн. лв.
Ние, от Българо-австрийска консултантска компания, със задоволство искаме да отбележим, че 43 от предложенията или 14% от всичките са резултат от ONE STOP SHOP обслужването, предоставено на собствениците в многофамилни сгради. И благодарение на ефективното ни взаимодействие с общинските администрации на районите Средец, Триадица, Оборище, Лозенец, Витоша и др.
Надяваме се, нашият успех да послужи като модел на добра практика за ONE STOP SHOP обслужване при предстоящото транспониране в българското законодателство на Директивите за енергийна ефективност и за енергийни характеристики на сградите по темата. И да мотивира други участници в процеса да станат наши партньори по проект LIFE 2022 SHEERenov Plus в създаването на национална мрежа от Центрове за ONE STOP SHOP обслужване.

Карта на обслужените сгради

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment