Приключи кандидатстването за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни сгради по първия етап. Недоволните са много и няма как да е иначе, след като над 2300 сгради няма да получат така желаното 100% грантово финансиране.

Важно, обаче, е друго: за първи път кандидатстването бе поставено в конкурентна среда, както се очаква да се случва в бъдеще, при преминаване към модел на съ-финансиране. Цвета Наньова прави първи опит за анализ на причините за резултатите.

По обезпокоителното е, че приключва срокът за втория етап за кандидатстване, а кандидатите са двама. Какво можем да направим, за да обезпечим успешно начало на устойчивото енергийно обновяване с участие на собствениците ? Виж отговора на Цвета Наньова.

https://www.mediapool.bg/srokat-po-vtoriya-etap-za-saniraneto-izticha-a-neyasnotite-sa-mnogo-news354998.html