Повече от 60% от българите живеем в сгради в режим на етажна собственост. Състоянието на жилищния сграден фонд е лошо, а в преобладаващата си част (93%) сградите се нуждаят и от подобряване на енергийната ефективност. Необходимата поддръжка и ремонти зависят от начина на управление, правилата за вземане на решение от общото събрание и като цяло от регулацията на обществените отношения в многофамилните сгради. Публикуваният за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУЕС предлага изменения и допълнения в голяма степен плахи и недостатъчни, но са първа стъпка в правилна посока – за повече ред и прозрачност в начина, по който управляваме общата си собственост и поддържаме сградите, в които живеем.

Цялата статия може да прочетете на https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/09/28/4395851_profesionalnite_upraviteli_na_etajna_sobstvenost_shte/

Вашият коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment