Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище на Столична община. Извършване на юридически и организационно – административни консултантски услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС и изискванията на Програмата…

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Упражняване на инвеститорски контрол върху СМР за повичаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради на над 50 сгради на територията на София на над 50 сгради на територията на София.