Извършване на консултантски услуги за Банката за развитие на Съвета на Европа

БАКК АД бе избрана от БРСЕ да извърши независима оценка на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Основната цел на оценката е да се генерират заключения и поуки за бъдещи подобни финансирания чрез подобряване и постигане на по-устойчиви резултати (по подобни програми) от социална, икономическа и екологическа гледна точка. Одитираните проекти…