От ЕС ж.к. „Изток“, ул. „Константин Щъркелов“ 13 бл. 78, гр. София:
• Техническо обследване на сградата за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал.1, т.1–5 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на сградата;
• Актуализиране на проектната документация, посредством отразяване на извършените във времето промени (част Архитектура).
От ЕС ж.к. „Младост“ 4 бл. 469В, вх. А и Б, гр. София:
• Експертно становище относно наличие на течове