Извършване на подготвителни дейности за етажни собствености в град Самоков / ЕС кв. „Самоково“ бл.14, ЕС ул. „Цар Борис“ бл. 2/ за целите на кандидатстване за финансиране – Техническо обследване, Технически паспорт, Обследване за ЕЕ и сертификат за енергийни характеристики, Инвестиционен проект и количествено-стойностна сметка.