В периода 20 февруари 2024г. – 22 февруари 2024г., партньорите по проекта бяха на работното посещение в Унгарския институт за енергийна ефективност (MEHI(1)), и по-специално в създадения от него OSS/Център за комплексно обслужване (ЦКО) в рамките на проект H2020 Интегрирани услуги за стимулиране на енергийно ефективното обновяване на унгарски домове/ Integrated Services to Boost Energy Renovation in Hungarian Homes.

Целта на работното посещение бе партньорите да се запознаят на място, „от първа ръка“, с добри практики и решения за предоставяне на интегрирани услуги за стимулиране на енергийно ефективното обновяване на жилищния сграден фонд.

Демонтрацията на унгарската онлайн платформа с присъщите й функционалности, предназначени за собственици в МФЖС(2) и ЕФЖС(3) ни убеди колко подходящ и полезен може да бъде този инструмент за работата на OSS/ЦКО.

Особено впечатляващо беше за нас посещението ни на обновена многофамилна сграда и запознанството ни с Czabarka Mihaly – представител на една от утвърдените фирми за предоставяне на OSS услуги и създател на ценно пособие – Наръчник за обновяване – от мисия невъзможна до история на успеха. В конкретния случай, успехът се дължи на прилагането на подхода „стъпка по стъпка“ обновяване за енергийна ефективност, с цел съобразяване с нуждите на сградата, но и с финансовите възможности на собствениците. Направено е на стопански принцип, без публична финансова подкрепа. Собствениците са получили съдействие от фирмата, както за анализ състоянието на сградата, енергиен одит и предписание на необходимите мерки, така и за подкрепа търсене на финансиране. Собствениците са финансирали сами смяната на дограмата с енергоефективна, а с помощта на фирмата – специализиран посредник са получили финансиране от Доставчика си на енергия по схемата на задължените лица. Поетапно, във времето са топлоизолирани отделните фасади, за получаване на оптимален ефект и резултати. Експертите на фирмата следят за спазване на правилната технология, като смяната на дограма на индивидуални жилища, задължително предшества топлоизолиране на съответната стена.

Посещението ни в Унгария повиши познанията ни за работата на OSS/ЦКО и добави нови аргументи за важността на тези услуги в процеса на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор.

1. Независима, професионална организация с нестопанска цел, ангажирана да представлява каузата за енергийната ефективност на сградите в Унгария.
2. Многофамилни жилищни сгради
3. Еднофамилни жилищни сгради