Виолина Ананиева

Мениджър „Финансово управление и контрол“

Лиляна Енева

Инженер ОВК, проектант и енергиен одитор

Боян Младенов

Инженер ОВК, проектант и енергиен одитор

Петър Василев

Строителен инженер, проектант и консултант инженерно-технически услуги

Татяна Стоянова

Строителен инженер, проектант и консултант инженерно-технически услуги

Цветелина Костова

Строителен инженер и енергиен одитор

Петър Неделчев

Юридически консултации и услуги

Драговест Джалов

Строителен инженер и енергиен одитор

Красимира Запрянова-Василева

Мениджър „Финансово управление и контрол“

Васил Зарков

Мениджър-проекти за развитие