Цвета Наньова

Изпълнителен директор

Маргарита Цанова

Член на УС, Мениджър „Финансово управление и контрол“

Ирена Пандова

Председател на Управителния съвет, юридически консултации и услуги

Васил Зарков

Мениджър-проекти за развитие

Красимира Запрянова-Василева

Мениджър „Финансово управление и контрол“

Драговест Джалов

Строителен инженер и енергиен одитор

Петър Неделчев

Юридически консултации и услуги

Цветелина Костова

Строителен инженер и енергиен одитор

Татяна Стоянова

Строителен инженер, проектант и консултант инженерно-технически услуги

Петър Василев

Строителен инженер, проектант и консултант инженерно-технически услуги

Боян Младенов

Инженер ОВК, проектант и енергиен одитор

Лиляна Енева

Инженер ОВК, проектант и енергиен одитор

Виолина Ананиева

Мениджър „Финансово управление и контрол“