БАКК АД предоставя инженерно-технически, консултантски и юридически услуги, насочени към етажната собственост, включително за управление на интегрирания процес на обновяване на сгради в режим на етажна собственост.

Ако темата за подобряване на енергийната ефективност на Вашата сграда е занимавала вниманието Ви по някакъв повод, със сигурност бихме могли да сме Ви от полза с отговорите и решенията на въпросите, които Ви вълнуват.

Ако дори само имате нужда от единични консултации, свързани с енергийната ефективност, прилагане на Закона за управление на етажната собственост или необходимост от технически паспорт, може да разчитате на нашата експертиза и опит.

Запознайте се по-подробно с предлаганите услуги.

Изпълнените проекти и Препоръки от доволни клиенти ни дават самочувствието на фирма с водещи позиции в този пазарен сегмент. Разполагаме с квалифициран експертен персонал и натрупан опит в цялостния процес по обновяване на сградите.

Oбследвания и Сертификати за енергийна ефективност

Технически паспорти

Финансово-икономически разчети и бюджетиране

Инвеститорски контрол

Юридически консултации и услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.