Упражняване на инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на на районите Люлин, Слатина, Илинден, Красно село, Искър и Оборище на Столична община.
Извършване на юридически и организационно – административни консултантски услуги, свързани с прилагане на ЗУЕС и изискванията на Програмата на територията на районите Младост, Илинден и Слатина на Столична община