Взели сте решение, че ще прилагате мерки за енергийна ефективност на сградата, която обитавате или развивате административна/ стопанска дейност?
Законът за енергийната ефективност изисква да бъдат изготвени Обследване и Сертификат за ЕЕ.

Имате изготвен инвестиционен проект за строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност?
Законът за устройство на територията изисква да бъде изготвена оценка за съответствието му с изискванията за енергийна ефективност.

Строите нова сграда? Законът за устройство на територията изисква да бъде изготвен сертификат за енергийните й характеристики.

Оказа ли сте се в ситуация да трябва да доказвате осъществените енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност? Нужен Ви е контролен одит?

Свържете се с нас за допълнителна информация, компетентно мнение или оферта.

Дългогодишният ни опит и множеството доволни клиенти са гаранция за прецизността и професионализма, с който ще разрешим казуса Ви.

Oбследвания и Сертификати за енергийна ефективност

Оценки на съответствието на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност

Сертифициране на нови сгради

Контролни одити за осъществени енергийни спестявания

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.