Контролни одити за доказване на енергийни спестявания в резултат на изпълнението на мерките за повишаване на енергийната ефективност:

• СОУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица
• Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“, гр. Бургас
• СОУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново
• Читалище „Пробуда“ (Културен дом) , гр. Кочериново
• Читалище „Просвета“, с. Пороминово, община Кочериново
• СУ „Неофит Рилски“ – котелно, ученически стол, библиотека и зали, гр. Долна баня
• ДГ „Юрий Гагарин“, гр. Долна баня