БАКК предлага финансово управление и контрол на проекти, изпълнявани по програми, финансирани с публични средства от националния бюджет и европейските фондове.

Услугата включва извършване на документални проверки /техническата и финансова отчетност/ и проверки на мястото на изпълнение на проектите за получаване на увереност за законосъобразно изпълнение на дейностите и ефективно и ефикасно изразходване на средствата. Верифициране на извършвните разходи.

Извършени проверки на място

Част от нашите проекти

Може ли да сме от полза и за Вас?

Направете своето запитване.