Проекти за оценка за съответствие на инвестиционните проекти с изискванията за енергийна ефективност:

• 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове”
• 10 многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
• жилищни сгради в гр. Попово – бл. 55, 56, 57, 58 в ж.к. „Русаля“
• жилищна сграда в гр. Стара Загора – бл. 104, Вх.0, Вх.А, Вх.Б, Вх. В в кв. „Три чучура-юг“
• жилищна сграда в гр.Свищов – блок 8 на ул. „Стоян Ников“ №1А
• жилищна сграда в гр. Търговище, ул. „Република“, бл. № 24 и бл. № 26 и жилищни сгради в гр. Кърджали, кв. „Възрожденци“, блок 36, блок 60 в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
• жилищна сграда /УПИ І-602, кв.77а/ в район Овча купел, Столична община
• кметствата на село Замфирово и село Гаганица (община Берковица) и сградата на общинската администрация в гр. Берковица
• Обекти от системата на спешна помощ