• 50 многофамилни жилищни сгради в гр. София, в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на българските домове“
• 72 многофамилни жилищни сгради на територията на общините Асеновград, Благоевград, Казанлък, Кърджали, Нова Загора, Перник, Плевен, Пловдив през 2015 – 2016 г. в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
• 25 жилищни сгради на територията на гр. Самоков във връзка с подготовка на проектно предложение на община Самоков за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
• многофамилна жилищна сграда в гр. София, ул. „6-ти септември“ №3.
• Софийска математическа гимназия „П.Хилендарски“
• Основно училище ,,Митрополит Авксентий Велешки“ в гр. Самоков и административна сградата на общинската администрация на гр. Самоков във връзка с подготовка на проектно предложение на община Самоков за енергийна ефективност на публични сгради.
• Сградата на общинската администрация на гр. Криводол във връзка с подготовка на проектно предложение на община Криводол за енергийна ефективност на публични сгради.
• Обекти от системата на спешна помощ.
• 4 сгради от Зоологическа градина гр. София