Резултатите от деветгодишната практика на 100% грантова помощ за енергийно ефективно обновяване на многофамилните жилищни сгради (МЖС) се измерват с 3 хиляди обновени МЖС (или едва половин процент) от 66 хиляди нуждаещи се. Изчисленията показват, че поддържането на това темпо ще отнеме десетки години, за да се обновят всички нуждаещи се сгради. Ускоряването на процеса изисква промяна на модела на финансиране и на механизма за прилагането му. Още повече, че страната ни се е ангажирала с предложената от ЕК цел за намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г.

Промяната на модела на финансиране се въвежда чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, като трансформация на съществуващия модел на предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за собствениците в МЖС в устойчив пазарен модел, изискващ финансово участие на собствениците и активното участие на администрацията и бизнеса. Що се отнася до прилагането на механизми, подкрепящи променения модела, Проект SHEERenov+ (LIFE 2022) предлага решения, базирани на комплексно обслуждане на собствениците в хода на процеса на подготовка за кандидатстане и изпълнение на мерките за сградно обновяване.

Крайната цел на проекта е значителното повишаване на мащаба на енергийното обновяване в българския жилищен сектор с помощта на създадената мрежа от местни OSS, работещи на бизнес принцип и предлагащи пълен набор от услуги за енергийна ефективност.

Освен в столицата София, дейностите по проекта ще се извършват в още 5 големи града: Пловдив, Габрово, Стара Загора, Бургас и Русе, осигурявайки предоставянето на интегрирана комплексна услуга за обновяване на домове в цялата страна.

Друг важен аспект на проекта е репликирането на модела SHEERenov+ в още 6 допълнителни OSS.

Координатор на проекта е Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект.