В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:

 

 

  1. образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта
  2. заявление за интерес и подкрепа
  3. обяснителна записка

Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) в районните администрации, които са заявили участието си в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Младост“, „Слатина“ и „Нови искър“.

За тези етажните собствености, които са постигнали необходимото съгласие за продължаване (в бъдеще) на процеса на енергийно-ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.

Условия за изготвяне на обследване, в степента в която е приложимо, са както следва:

  1. Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
  2. Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост;
  3. Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
  4. Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.

Повече информация може да намерите в информационната брошура на проекта.

Образец на Заявлението и съпътстващия го Протокол от Общо събрание на етажната собственост: